Four Cheese Ravioli + Pesto   GF | V

Four Cheese Ravioli + Pesto   GF | V

$12.00

Blistered Tomatoes, Fresh Basil and Parsley Pesto  

Ingredients

ricotta, parmesan, mozzarella,  gluten free flour, marinated tomatoes, garlic, egg, cream, onion, tomato, EVOO, pesto (basil, salt, spices)